Cihazlar

Cihazlar

Dünya genelinde medikal cihazların yıllık pazarı 300 milyar dolara dayanmış, bu sektöre yatırım yapmış pek çok firmanın yıllık gelirleri 10 milyar doların üzerine çıkmışken, tüketimin körüklenip pazarın canlandırılması, yılık % 5’in üzerindeki büyümenin devamlılığının sağlanması, şirketler için yaşamsal öneme sahiptir.

İhtiyaç vardır, yoktur, pek aldırılmadan; yenilik, farklılık, kolaylık, daha yüksek kapasite, daha fazla otomatizasyon sarmalını sürdürmek, temelde yapılan iş aynı olsa da  hacimsel büyümeye ihtiyaç duymadan pazarı geliştirmenin garantili yoludur.

1895’te ilk röntgen cihazları piyasaya sürüldüğünde teknoloji, insanlığın hizmetine girmişti. Teknolojik gelişimin insana daha fazla hizmet etmesi kendi paradoksunu yaratmış, yüksek teknolojiye ulaşmanın faturası ağırlaşmıştır. İnsanın kaderi teknolojiye hizmet etmek haline gelmiştir.

Ülkeler artık sağlık alanındaki bütçelerini kullanırken ihtiyaç duyulan hizmetleri iyi saptamak zorundadır. Fonksiyonel farklılık yaratmayan, hizmet kalitesine, teşhis kesinliğine katkı sağlamayan ‘’gelişmiş’’ sistemlerin gerekliliği daha fazla sorgulanmaktadır.

Temel fonksiyonları iyi ve eksiksiz çalışan, hassasiyeti, kalitesi ve güvenilirliği ile teşhis kesinliğine dünya standartlarına uygun katkı sağlayan, kullanışlı cihaz ve sistemleri geliştirmek, uygun ve ulaşılabilir fiyatlarla son kullanıcıya sunmak
Anatolia Geneworks’ ün konuya yaklaşımıdır.

Patentler ve lisanslar

Patent hakları, cihazlar ve metotlar için Ar-Ge yatırımı yapan kişi ve şirketleri korumaya yönelik, belirli periyodları ve bölgeleri kapsayan uygulamalardır.

Lisanslama, elinde geçerli bir patenti olan kişi ya da kuruluşların bir başka kuruluşa üretim hakkı tanımasıdır.

Bilgisayar yazılımlarından aşina olduğumuz lisans kavramından tamamen farklı olan ve son kullanıcıyla ilgisi olmayan bu ticari lisans hakları, üretim kalitesi ya da ürünün kullanılacağı alan sınırlarıyla hiçbir bağlantısı bulunmayan, firmalar arasındaki ticari paylaşımı düzenleyen sözleşmelerdir. Süresi geçmiş veya bölgeyi kapsamayan patent hakları, ve bunlara bağlı lisanslama işlemlerinin hiçbir ülkede hukuki dayanağı yoktur. Geçmişte kalan ve zaten ülkemizde geçerli olmayan patentlere dayanılarak verilen ticari lisansların ürün kullanıcılarına hiçbir  avantaj sağlayamayacağı da açıktır.
Yapılan üretimler ve ticari faaliyetler, ülke kanunlarına tabidir.

Ülkemiz yasalarına göre IVD alanında faaliyet göstermek için Avrupa Komisyonu’nun 98/79/EC direktifine uygun üretim yapmak ve bunu belgelendirmek, gerek ve yeter şarttır.

 

Real-Time PCR Cihazları
Nükleik Asit Ekstraksiyon Cihazları
Manuel Manyetik Boncuklu Nükleik İzolasyon Sistemi