Sitemizdeki deneyiminizi geliştirmek için çerez kullanıyoruz. Sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş olursunuz.  İzin Ver

Viral Infections in the Immunosuppressed Panel Kiti

Bosphore® Viral Infections in the Immunosuppressed Panel Kit (İmmünsupresif Viral Enfeksiyon Panel Kiti), kan, serum, plazma, kemik iliği, amniyotik sıvı, idrar, biyopsi materyali, beyin-omurilik sıvısı, boğaz/nazal/göz/genital sürüntü, nazofaringeal sürüntü ve nazofaringeal aspirat insan biyolojik örneklerindeki Epstein Barr Virüsü (EBV), Sitomegalovirüs (CMV) ve Adenovirüs DNA’larını saptar.

Kit, izolasyonu ve PCR inhibisyonunu kontrol etmek için bir internal (iç) kontrol barındırmaktadır. İnternal control izolasyondan veya PCR reaksiyon eklenebilir.

 

Bosphore® Viral Infections in the Immunosuppressed Panel Kiti, CMV, EBV ve Adenovirüs’ün tüm alt tiplerini kapsayan ve tek tüpte gerçekleşen kalitatif bir testtir. CMV DNA’sı (DNA polimeraz geninin bir bölgesi) amplifiye edilir ve FAM filtresi kullanılarak floresan saptama gerçekleştirilir. EBV DNA’sı (IR1 geninin bir bölgesi) amplifiye edilir ve HEX filtresi kullanılarak floresan saptama gerçekleştirilir. Adenovirüs DNA’sı (hexon geninin bir bölgesi) amplifiye edilir ve Cy5 filtresi kullanılarak floresan saptama gerçekleştirilir. İnternal kontrol amplifikasyon verisi Texas RED filtresi ile saptanır.